neděle 22. ledna 2017

5) Stížnosti poslané na další instituce

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Pokud si jako já myslíte, že jde o nesprávné chování, můžete kromě věcí popsaných v předchozích příspěvcích zkusit požádat o pomoc další instituce a řady.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Dtest - https://www.dtest.cz/

     Dtest je nezisková organizace financovaná z darů a dotací české vlády a EU a zaměřuje se na ochranu spotřebitele. Paragraf § 2989 Občanského zákoníku jim dává právo hájit zájmy zákazníků, takže dopisování si s Air bankou o poškození klamavou reklamou by mohli provádět oni.

Jak poslat dotaz do Dtestu kvůli klamavé reklamě Air Bank na spořicí účet

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/add
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.  
  •  Název dotazu: * - Klamavá reklama Air Bank a.s.
  •  Dotaz (max. 1 000  znaků): - viz dále za přehledem povinných údajů
  • Souhlasím se zveřejněním dotazu: Ano Ne (i když dáte Ne, dotaz se může zveřejnit, vaše jméno nebude uváděno. 
  • Váš e-mail:
  • Váš telefon: (bude použit jen pro případné upřesnění dotazu) 
  • Ochrana proti robotům, opište kód: *
  • Hvězdičkou jsou uvedeny povinné údaje. Odesláním dotazu potvrzujete svůj souhlas s Podmínkami spotřebitelského poradenství  
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat dotaz. Pokud by vám nešel dotaz odeslat, můžete poslat mail na dtest@dtest.cz.

Dotaz:

Dobrý den,

cítím se být poškozen nedávným snížením úroků u spořicího účtu Air Bank a.s. na nulu (0%) . Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na tomto účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. 

Domnívám se, že jde o klamavou reklamu, kdy nebyla dodržena veřejně prohlašovaná garance úroků „napořád“.  Prosím o pomoc s obranou proti takovému neférovému jednání.

 

Finanční arbitr (organizační složka státu) - http://www.finarbitr.cz

Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán určený k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Jeho role mi není zcela jasná, patrně může rozhodovat o náhradě škody, kterou zákazník utrpěl, asi nemůže dát např. pokutu bance za porušení předpisů.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat dotaz Finančnímu arbitrovi kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese http://www.finarbitr.cz/cs/ptejte-se-arbitra.html 
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • Vaše jméno:
  • Kam zaslat odpověď (klikněte na jednu volbu Zaslat na email nebo zaslat na poštovní adresu)
  • Váš e-mail: 
  • Váš dotaz: (obdoba dotazu pro Dtest):

Dobrý den,
cítím se být poškozen nedávným snížením úroků u spořicího účtu Air Bank a.s. na nulu (0%) . Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na tomto účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby.

Domnívám se, že jde o klamavou reklamu, kdy nebyla dodržena veřejně prohlašovaná garance úroků „napořád“.  Prosím o pomoc s obranou proti takovému neférovému jednání. Myslím, že došlo k poškození mnoha zákazníků, ale jen velmi málo se domáhá nějaké nápravy. Za nejhorší považuji to, že lidé budou považovat lhaní v reklamách za normální, pokud nebude takové chování postihováno.


Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz/

Česká obchodní inspekce státem zřízený orgán určený k dozoru právnických nebo fyzických osob prodávajících výrobky nebo dodávající služby, pokud podle zvláštních předpisů nevykonává dozor jiný úřad. Je tedy možné, že stížnost odmítnou řešit s odůvodněním, že to není jejich věc a ať se obrátím na ČNB.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat dotaz České obchodní inspekci kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese http://www.coi.cz/cz/e-podatelna-elektronicky-kontakt-na-coi/
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • Inspektorát *: (vyberte Inspektorát Středočeský a  Hl.m. Praha – musí být dle sídla firmy)
  • Typ sdělení *: (vyberte Stížnost
  • Předmět zprávy: (Klamavá reklama Air Bank a.s. na spořicí účet)
  • Text sdělení * :(bude stačit použít text popsaný u Finančního arbitra, viz výše) 
  • Váš titul, příjmení a jméno *
  • Ulice *
  • Číslo popisné *
  • Obec/Město *
  • PSČ *
  • E-mail: *
  • * Opište kód z obrázku:
  • Příloha (max. 8 MB): můžete jim poslat PDF soubor, kde jsou detaily o reklamě a postojích Air banky. Soubor je zde ke stažení - AB-top_3_garance-důkazy_klamavé_reklamy.pdf.

Rada pro reklamu - http://www.rpr.cz/

Rada pro reklamu je organizace pro samoregulaci reklamy, jejími členy jsou některé společnosti a reklamní agentury. Nevím, zda reklamu TOP3 garance navždy dělala nějaká agentura, která je členem tohoto sdružení. Je tedy možné, že stížnost odmítnou řešit s odůvodněním, že to není jejich věc. Dále je nejasná jejich reakce, i kdyby doporučili stažení reklamy. Reklamu na TOP3 garanci Air banka zrušila, přežívá už jen video na Youtube, není tedy prakticky co zakazovat. Reklama sama o sobě není závadná, špatná je reakce Air banky, která TOP3 garance slibovanou navždy zrušila.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat stížnost Radě pro reklamu kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese  http://www.rpr.cz/cz/formular_pro_stiznosti.php.
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • * Jméno a příjmení:
  • * Adresa:
  • * E-mail:
  • * Kontakt:
  • * Stížnost: Zkopírujte:

Podávám stížnost na klamavou reklamu Air Bank a.s. Při zahájení činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.


Slovo „vždy“ znamená stále, neustále, ustavičně. Rozhodně neznamená nějakou časově omezenou dobu, jak si představuje Air Bank a.s. Na svých webových stránkách Air bank a.s. smazala prakticky všechny výskyty spojení „TOP3 garance“ a přestala TOP3 garanci propagovat. Na službě Youtube je stále k dispozici video, kde jejich bankéř propaguje TOP3 garanci a několikrát zdůrazňuje, že jde o garanci „navždy“ a „napořád“ - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8.


Cítím se být poškozen touto klamavou reklamou. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl.


  • Informace o umístění/otištění/vysílání reklamy: 
Televizní stanice, video na službě Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8
  • Příloha: (vložit soubor) - omezení velikosti max. 500 Kb, takže moje příloha s důkazy klamavé reklamy se tam nevejde
  • Ustanovení Kodexu reklamy: (Ustanovení Kodexu reklamy, se kterými shledáváte reklamu v rozporu) 
3. Pravdivost reklamy
3. 1.
Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
3. 2.
Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného.
Současný stav

1-2017 – Česká obchodní inspekce

     ČOI odpověděla, že banky nejsou v její kompetenci. Aspoň že podání předali na ČNB. Další menší výhodou je, že nejméně jeden člověk si moje podání  přečetl a dozvěděl o tom, že Air banka lže.

„Dohled nad činností bank a pojišťoven, dle zvláštních právních předpisů vykonává Česká národní banka (např. zákon č.6/1993 Sb.).
     Vzhledem k tomu ... postoupili jsme ve smyslu uvedeného vaše podání České národní bance, která by Vás měla ve věci vyrozumět. Více informací o tomto úřadu včetně adresy a kontaktů naleznete na internetových stránkách http://www.cnb.cz.“
 

1-2017 – Finanční arbitr

     Finanční arbitr odpověděl, že v jeho kompetenci je řešit je spory týkající se platebních účtů a neví, zda spořicí účet Air banky je platební nebo ne. Pokud je platební, tak rozhoduje jen spory při vedení účtu, nikoli spor z klamavé reklamy, to řeší ČNB. Díval jsem se na všeobecné obchodní podmínky a velmi pravděpodobně jde o platební účet, jde zadávat odchozí platby a na spořicí účet jdou posílat peníze. Nejde vydat k tomuto účtu kartu, nejde zadávat trvalé příkazy a podobně. Dále je tam uvedeno, že úrok může Banka měnit a stačí ho oznámit jeden den předem. Takže finanční arbitr nepomůže, klamavou reklamu řeší pouze ČNB. Z hlediska všeobecných obchodních podmínek je zřejmě vše v pořádku - změnu úroku oznámili předem.


"Finanční arbitr nemůže prozatím učinit závěr, že by mohl být příslušný k rozhodování sporu popsaného v dotazu, protože nemá k dispozici dostatek podkladů, zejména smluvní dokumentaci ke spořicímu účtu, včetně všeobecných obchodních podmínek, a nemůže tak uzavřít, zda je Váš spořicí účet účtem platebním, tj. účtem, který slouží k provádění platebních transakcí.

Pokud se o platební účet nejedná (např. na spořicím účtu je výrazněji omezena možnost nakládání s vloženými peněžními prostředky), není finanční arbitr v k dnešnímu dni příslušný k rozhodování popsaného sporu, jeho příslušnost však bude dána od 1. 3. 2017. Jedná-li se o platební účet, mohl by být finanční arbitr k dnešnímu dni příslušný k rozhodování tohoto sporu, neboť mezi Vámi a bankou byla pravděpodobně uzavřena smlouva o platebních službách a spor o vedení platebního účtu je sporem při poskytování platebních služeb.

Sporem se finanční arbitr jako orgán mimosoudního řešení sporů, spadá-li spor do jeho příslušnosti, může zabývat pouze v řízení zahájeném na návrh spotřebitele. V takovém řízení by potom finanční arbitr posuzoval soukromoprávní spor mezi Vámi a bankou, tedy spor o to, zda byla banka oprávněna jednostranně snížit úrokovou sazbu z vkladů na spořicím účtu. Finanční arbitr je oprávněn spor rozhodovat pouze jako spor při vedení účtu, nikoli jako spor z klamavé reklamy.Finanční arbitr není oprávněn zkoumat zákonnost postupu banky podle veřejnoprávních předpisů, neboť není orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami, kterým je Česká národní banka.
"

2-2017 – Dtest


Závěrečná odpověď Dtestu na můj dotaz - reklamu nepovažují za klamavou, protože průměrně inteligentní člověk měl očekávat, že banka nemíní TOP3 garanci držet „trvale“:
"Tuto reklamu bychom nepovažovali za klamavou z důvodu, že v době vysílání této reklamy skutečně banka dodržovala tento závazek. Tedy pokud banka přestala reklamu vysílat ve chvíli, kdy již tuto výhodu nepraktikovala, neměla by to být klamavá reklama. Hledí se vždy na cílovou skupinu, na kterou je reklama zaměřena, a podle jejího průměrného člena. Tedy spotřebitele průměrných znalostí a schopností této skupiny. A to podle ustanovení § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Je zde také řečeno, že nekalé obchodní praktiky se netýkají běžných a oprávněných reklamních praktik zveličených prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně. Tedy nelze slovo "vždy" jak poukazujete vykládat doslovně. Nelze také předpokládat, že by každá reklama měla platit donekonečna. Musí se hledět na možný vývoj okolností způsobený rozvojem, dobou apod. Nelze se také domnívat, že by průměrný spotřebitel očekával, že toto bude banka plnit "navždy", proto nelze ani tuto reklamu hodnotit jako klamavou. Musí se přihlížet k jisté nadsázce."

Na serveru VašeStížnosti.cz, který Dtest provozuje,  je stížnost na Air bank - https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/14189/zruseni-top-3-garance (zakládá se přímo na VaseStiznosti.cz). Zde Dtest poslal žádost o vyjádření do Air banky, zatím nepřišla žádná odpověď. A nejspíše nepřijde, Air banka se vyhýbá jakémukoliv prohlášení k TOP3 garanci, jak jen to jde. Je to vidět například na Facebooku.

5-2017 – Rada pro reklamu

Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Více v samostatném příspěvku - 5) Rada pro reklamu – výsledky.

Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

čtvrtek 12. ledna 2017

1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždycky" a "napořád".

     Pokud se vám toto chování nelíbí, napište prosím svůj názor Air bance jako jejich klient. Podle vyjádření na Facebooku bude pravděpodobně jejich vysvětlení spočívat v obměnách "TOP3 garance při současných nízkých úrokových sazbách ztratila smysl a proto jsme ji zrušili. Aktivním klientům nabízíme výhodný úrok 1%." A nic jiného z nich nedostanete.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Proč jim psát - bude to k něčemu?

     Je možné, že ne. Na druhou stranu, napsání mailu nedá moc práce a jestli se vám nechce vymýšlet vlastní varianta, můžete zkopírovat ten můj. Zajímavý je totiž paragraf 2989 Občanského zákoníku, podle kterého platí u nekalé reklamy něco jako presumpce viny a Air Bank a.s. bude muset dokazovat, že nešlo o porušení klamavé reklamy. Tedy musí poslat jasné stanovisko, proč zrušení TOP3 garance není klamavou reklamou. Jako důkaz klamavé reklamy se dá považovat rozhodnutí Rady pro reklamu, že reklama je v rozporu s Kodexem reklamy - viz můj příspěvek 5-rada-pro-reklamu-vysledky.

Dopis Air bance - pošlete na info@airbank.cz


Dobrý den,

vaše oznámení o zrušení TOP3 garance mne zklamalo. Ve svých reklamách jste zdůrazňovali, že TOP3 garance je napořád. Veřejně vyhlášený závazek TOP3 garance napořád nemůžete jen tak zrušit. V duchu paragrafu § 2988 Občanského zákoníku vás vyzývám ke zdržení se nekalé soutěže a k veřejné omluvě zákazníkům ve stejném rozsahu a formátu, jako bylo použito pro reklamu na TOP3 garanci, případně k obnovení TOP3 garance. Spořicí účet jsem si zřídil mimo jiné kvůli slibu TOP3 garance napořád, protože pak nemusím sledovat, u které banky jsou zrovna nejvýhodnější úroky.
Současně požaduji symbolickou náhradu škody ve výši tisíc korun českých, pokud nebude TOP3 garance obnovena.

Prosím o vaše vyjádření podle paragrafu 2989 odstavec(2).

Jedním z důkazů klamavé reklamy je rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která označila tuto reklamu za odporující Kodexu reklamy, který jste se zavázali dodržovat.

634/1992 Sb. ZÁKON o ochraně spotřebitele, § 5 Klamavá konání 
  (3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s  přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje ….
  c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.


Výhodný úrok v rámci TOP3 garance byl popisován s časovým určením "vždy", jak je například vidět v Přehledu úrokových sazeb - https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf. Tento dokument je v Obchodních podmínkách označen jako místo, kde je specifikována výše úroku. Zde spotřebitelé předpokládají přesné a pravdivé informace.

Občanský zákoník 89/2012, § 2989:
 (2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil.

S pozdravem
Josef Novák
....Co říká Občanský zákoník:

§ 2976
Základní ustanovení
(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
Ochrana proti nekalé soutěži
§ 2988
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
§ 2989
(1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.
(2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.

Text Občanského zákoníku v aktuálním znění - www.zakonyprolidi.cz.

Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

středa 4. ledna 2017

TOP3 garance "navždy" a "napořád"

     Od začátku svého působení Air Bank a.s. zaručovala, že úrok na spořicím účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. Nazvali to TOP3 garance a hojně propagovali. V reklamách se stále omílala slova "vždy" a  "trvale" a podobně.

     5 let po zahájení činnosti nadělila banka svým zákazníkům dárek - úrok snížila na nulu (0 %). Nabízí dodatečný prémiový úrok, pokud splníte řadu podmínek. Pokud vás také naštvalo, že "navždy" v podání Air banky je 5 let a nechcete o tom jen vykládat u piva v hospodě, tak mám pro vás několik tipů, co by se tímto dalo dělat. Vše vyřídíte přes Internet od počítače z pohodlí vašeho domova a nedá to moc práce.

Nejdříve trochu faktů:

11-2011 - TOP3 garance napořád. Ukázka reklamního videa, zatím ještě stále dostupného na https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8:
TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Přepis rozhovoru:
 „Jak, tři nejvyšší.“ „Prostě tak. Úrok na našem spořicím účtu vždycky patří mezi tři nejvyšší.“ „ Aha. A po týdnu to zase pěkně snížíte.“ „Ale ne.“  „Ne?“ „Air Bank bude držet úrok mezi třemi nejvyššími.“ „Aha.“ „A napořád.“ „Napořád?“ „Napořád.“ „Chachacha. Napořád?“ „U nás vždy spoříte s úrokem, který patří mezi tři nejvyšší. Zkuste změnu. Air Bank. I banku můžete mít rádi.„

(Musíme nabrat zákazníky, vymyslíme nějakou povídačku pro důvěřivé lidi.)

9 - 2015 - zavedeno bonusové úročení – pokud zákazník zaplatí aspoň 5x měsíčně kartou, dostane vyšší úrok než úrok podle TOP3 garance - viz zpráva na www.airbank.cz, na serveru pujcka.cz.
(Máme už 400 000 zákazníků, ale nechceme jim platit tolik peněz na úrocích, úrok budeme dávat co nejnižší, aby ještě splnil podmínky TOP3. Časem pak TOP3 garanci zrušíme úplně.)

7 - 2016 - Air banka v tichosti odstranila slovo "vždy" z popisu TOP3 garance na svých stránkách - viz http://www.finparada.cz/3712-Zmeny-urokovych-sazeb-sporicich-produktu-na-zacatku-cervence.aspx Nebo si porovnejte Přehled úrokových sazeb přímo ze stránek Air banky - platný od 15.5.2016 a tento platný od 1.7.2016. Pro jistotu jsem uložil kopie - 15.5.2016, 1.7.2016.
(Smažeme slovo „vždy“, můžeme pak tvrdit, že popis spořicího účtu neobsahoval žádný závazek napořád, kdyby se náhodou někdo ozval.) – viz odpověď ČNB z 9-2017.

11-2016 - TOP3 garanci zrušíme, úrok bude 0 % - https://www.airbank.cz/5let/
"Na konci letošního roku totiž zrušíme TOP3 garanci a její současnou sazbu 0,3 % snížíme na nulu."
(TOP3 garanci zrušíme se zdůvodněním, že je to pro klienty výhodnější, neboť při 5 platbách kartou mají vyšší úrok (1%) než podle TOP3 garance (0,3%). Také můžeme tvrdit, že TOP3 garanci používá jen málo zákazníků, protože většina kvůli vyšším úrokům platí kartou.

X-20XX - Lidé zneužívali naši definici aktivního klienta, někteří třeba kartou platili jen jednokorunové položky nebo rozdělili nákup na části, aby dosáhli na náš vysoký úrok na spořicím účtu. Pro ochranu poctivých klientů zavádíme hranici 5 000 Kč za platby kartou, běžný občan měsíčně zaplatí mnohem více, takže se to našich aktivních zákazníků nedotkne.
(Rozruch kolem zrušení už utichl, přitvrdíme v definici aktivního klienta. Předtím nás svazovala ta TOP3 garance, na začátku byla dobrá pro nalákání prosťáčků, teď už jsme se jí definitivně zbavili.)

Co se s tím dá dělat?

1) Napište do Air banky jako jejich klient, že se zrušením TOP3 garance nesouhlasíte. Byla slibovaná napořád a navždy, takže není důvod ji rušit. Mailová adresa: info@airbank.cz. Více viz Pošlete výhrady na info@airbank.cz

2) Napište řediteli, pokud vás odpověď od jejich helpdesku neuspokojila. Michal Strcula, generální ředitel. https://www.airbank.cz/o-air-bank/. Jeho mailová adresa není uvedena, pravděpodobně bude ve tvaru jmeno.prijmeni@airbank.cz, tj. michal.strcula@airbank.cz.

3) Máte-li účet u Googlu, napište komentář k jejich lživému videu, dokud tam ještě je. https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8

4) Podejte u České národní banky stížnost na nekalou reklamu. Více v samostatném příspěvku
Stížnost na Air banku u ČNB. Pokud použijete předchystanou šablonu, jste hotoví za pár minut.

5) Pošlete stížnost na další instituce a úřady, které by mohly pomoci. Více v příspěvku Stížnosti poslané na další instituce.

6) Soudní žaloba. Nový občanský zákoník ponechává náhradu škody způsobené nekalou reklamou na soudním řízení mezi poškozeným spotřebitelem a společností, která škodu způsobila. Jako nejlepší varianta se mu zdá, kdyby se našel nějaký student právnické fakulty, který by si chtěl zkusit soudní řízení v praxi, a který je/byl zákazníkem Air banky. Problematická je výše způsobené škody, úroky jsou malé a tím i způsobená škoda. Šlo by možná uplatnit "přiměřené zadostiučinění", svým známým jsem chválil TOP3 garanci jako dobrou věc, která bude pořád. Po jejím zrušení mě začali pokládat za hlupáka a naivního člověka, který uvěří skoro všemu.

Současný stav

    Dvě organizace, Rada pro reklamu a Česká bankovní asociace konstatovaly, že reklama na TOP3 garanci porušila jejich etické kodexy. Rozhodnutí Rady pro reklamu je popsáno v příspěvku Rada pro reklamu - výsledky. O neetickém jednání psaly Hospodářské noviny, Aktuálně.cz (stejný text) a server E15.cz:
      Na základě dotazů serveru Měšec.cz se pokusil obhájit zrušení TOP3 garance ředitel marketingu Jakub Petřina. https://www.mesec.cz/clanky/jakub-petrina-air-bank-top3-garanci-jsme-zrusili. Podle ohlasů v diskusi se mu to moc nepovedlo.
      Sporná reklama je uvedena ve Wikipedii v popisu Air banky - https://cs.wikipedia.org/wiki/Air_Bank.
      Naštvanosti zákazníků si povšiml Tomáš Kubín a svém blogu https://tomaskubin.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=620933 píše o tom, zda lze mít rád banku, která chápe "napořád" jako "na neurčito".
     Lidovky.cz zveřejnili rozhovor s ředitelem Michalem Strculou. Říkal, že zrušení TOP3 garance bylo pro zákazníky výhodné, protože dávají přednost vyššímu bonusovému úroku. Air bank chce být pro zákazníky výhodná. U Rady pro reklamu si stěžoval jen jeden zákazník. Tradiční banka by video na Youtube smazala, my jsem tam dopsali, že tuto službu už neposkytujeme. - https://byznys.lidovky.cz/sef-air-bank-chteli-jsme-se-hlavne-vymezit-fgz-/firmy-trhy.aspx?c=A180212_223302_firmy-trhy_ele.
      ČNB se stále snaží zbavit se odpovědnosti nějak rozhodnout, v dalších příspěvcích se můžete dočíst, jak mi hází klacky pod nohy.
     

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

4) Stížnost na Air banku u ČNB

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Pokud si jako já myslíte, že jde o nesprávné chování, můžete poslat stížnost do České národní banky. Zde je návod, jak to provést, aby vám to nedalo moc práce.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Jak podat stížnost na Air Bank u ČNB:

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html.
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod. 
  1. Typ subjektu* - klikněte na FO (fyzická osoba)
  2. Jméno* - napište svoje jméno
  3. Příjmení* - napište svoje příjmení
  4. E-mailová adresa* - napište svoji mailovou adresu, sem patrně ČNB pošle svoji odpověď
  5. Předmět podání* - napište např. Stížnost na Air Bank a.s.- klamavá reklama
  6. Text podání* - zde napište svůj vlastní obsah stížnosti, můžete jako inspiraci využít následující text nebo ho přímo zkopírovat a vložit:

     Podávám podnět k prošetření klamavé reklamy ze strany Air Bank a.s. Při zahájení činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky.

     5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek svévolně zrušit a spořicí účet je úročen nulovým úrokem, tj. bez úroku. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení. Pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby u všech bank a porovnávat, která banka má zrovna nejvýhodnější úrok.

     Slovo „vždy“ znamená stále, neustále, ustavičně. Rozhodně neznamená nějakou časově omezenou dobu, jak si představuje Air Bank a.s. Na svých webových stránkách Air Bank a.s. smazala prakticky všechny výskyty spojení slov „TOP3 garance“. Na Internetu se ukázky této klamavé kampani dají nalézt na jiných stránkách, některé ukázky uvádím.

     Cítím se poškozen touto klamavou reklamou. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl. Úrok byl mezi třemi nejvyššími, nikoli nejvyšší, konkurence zde byla. Díky této nepravdivé reklamě (svévolné zrušení TOP3 garance slibované napořád) získali konkurenční výhodu, kdy získali část zákazníků jen díky TOP3 garanci. Ostatní banky soutěžící na trhu byly tímto poškozeny a byl narušen volný trh.

     Dále se domnívám, že banka nemůže používat klamavé označení účtu jako "spořicí účet", pokud není úročen (stanovený úrok je od 1.1.2017 0%). Zákazník je zvyklý, že spořicí účet se úročí.  Air Bank a.s. sice nabízí dodatečný prémiový úrok, je ale podmíněn odebráním dalšího produktu (běžný účet), zřízením platební karty k běžnému účtu a provedením nejméně pěti plateb kartou měsíčně.


Ukázky klamavé reklamy:

11-2011 až do 11-2017 Reklamní kampaň v televizním vysílání a na Internetu


https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8
Přepis videa:

     „Jak, tři nejvyšší.“ „Prostě tak. Úrok na našem spořicím účtu vždycky patří mezi tři nejvyšší.“ „ Aha. A po týdnu to zase pěkně snížíte.“ „Ale ne.“  „Ne?“ „Air Bank bude držet úrok mezi třemi nejvyššími.“ „Aha.“ „A napořád.“ „Napořád?“ „Napořád.“ „Chachacha. Napořád?“ „Napořád. U nás vždy spoříte s úrokem, který patří mezi tři nejvyšší. Zkuste změnu. Air Bank. I banku můžete mít rádi.„

11-2017 Co Air Bank a.s. prohlašovala na začátku své činnosti:
http://www.finparada.cz/328-.aspx
Zde je deset pilířů, na kterých banka bude budovat vztah s klienty a kterými naplní slogan „Air Bank, první banka, kterou budete mít rádi":

     1. Dostatečně vysoký úrok na spořicím účtu - nyní 2,5 % ročně - úrok bude vždy mezi třemi nejvyššími na trhu, a to vždy v budoucnu. Současně banka nabízí 2,5 %, což je aktuálně u bank nejvíce.

11-2017 Oznámení o ukončení závazku „TOP3 garance“ - https://www.airbank.cz/5let/
     Za aspoň pět plateb kartou v měsíci vám budeme dál na běžném i spořicím účtu dávat vysoké bonusové úroky. Je to dárek za to, že nás používáte pro každodenní placení. Klientům, kteří s naší kartou neplatí, naopak přestaneme peníze úročit úplně. Na konci letošního roku totiž zrušíme TOP3 garanci a její současnou sazbu 0,3 % snížíme na nulu.
    3. Klikněte na tlačítko Odeslat. Zobrazí se oznámení, že podnět byl přijat a do 30 dnů vám ČNB dá vědět. Možná budete muset ještě potvrdit souhlas s přečtením podmínek pro podávání podnětů, to už si přesně nepamatuji.


 

 Jaké předpisy Air Bank porušila?

      Kdybyste uvažovali, zda Air Bank tímto postupem vůbec porušila nějaký předpis, tak uvádím popis přímo ze stránek ČNB:

ČNB > Ochrana spotřebitele > Ochrana spotřebitele > Klamavá obchodní praktika

Klamavá obchodní praktika
Obchodní praktika je klamavá a tím pádem zakázaná,
 1. pokud je při ní užit nepravdivý údaj,
 2. je-li důležitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, může uvést spotřebitele v omyl; "důležitým údajem" je například název, cena a povaha finanční služby, její označení a zvláštní pravidla užívání, možnosti reklamace apod.,
 3. opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jehož uvedení lze s přihlédnutím ke všem okolnostem (například s přihlédnutím k rozsahu dostupného reklamního prostoru či času) po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se přitom považuje i to, je-li důležitý údaj uveden nesrozumitelně nebo nejednoznačně,
 4. vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli,
 5. jsou-li služby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví,
 6. nedodržuje-li se jednoznačný závazek chování obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal.
Bod 1 - snad i bez znaleckého posudku je jasné, že pojmy "navždy", "napořád"", "trvale" používané v reklamě každý chápe doslova, tj. bez možnosti zrušení. Pokud TOP3 garanci Air Banka zrušila, lze s úspěchem označit tuto reklamu jako nepravdivou. Výjimkou je tzv. "reklamní nadsázka", kdy je průměrnému spotřebiteli jasné, že daná věc je jasně přehnaná, například mladý muž se stane po použití deodorantu atraktivním pro mladé dívky a všechny jdou k němu.

Bod 6 - Air Banka se zavázala chovat pravdivě ke klientům. Zrušením svého dobrovolného závazku "navždy" porušila tento svůj závazek. Dále se zavázala dodržovat kodex Rady pro reklamu, viz jiný příspěvek, a kodex České bankovní asociace, zrušení TOP3 garance porušuje oba.
Naše banka je pro všechny, kteří využívají běžné bankovnictví a chtějí mít banku, která se k nim bude chovat otevřeně, pravdivě a bude je považovat za zákazníky, ne za čísla. Banka je podle nás služba a jako taková by měla být srozumitelná, přehledná a přístupná.

Současný stav

1-2017

    ČNB odpověděla, že odbor ochrany spotřebitele obdržel moje podání na postup společnosti Air Bank a.s. ve věci změny úročení u spořicích účtů. ČNB v současné době komunikuje s Air bankou ohledně plnění jeho zákonných povinností. Správní řízení podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb. nebylo zahájeno. ČNB nezasahuje do soukromoprávních vztahů, tj. individuálních sporů mezi klientem a dohlíženým subjektem. Tyto individuální nároky řeší soud nebo Kancelář finančního arbitra (www.finarbitr.cz), kam je potřeba se obrátit.

    Poslal jsem jim dotaz, jak dlouho bude toto šetření trvat a zda dají vědět, až skončí. Upozornil jsem je na podobný případ společnosti UPC, která propagovala některé své služby se slibem „jedinečná cena, která platí napořád“,  a kdy po roce tyto ceny zvýšili. Jejich kolegové z ČTÚ to posoudili jako porušení zákazu nekalých obchodních praktik.
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/tiskova-zprava/br-milionova-pokuta-upc-za-klamavou-obchodni-praktiku/soubory/tz9519122013.pdf.


2-2017

    ČNB poslala svoje vysvětlení, neobsahovalo ani slovo o klamavé reklamě. Air banka oznámila zrušení úroků v souladu s všeobecnými podmínkami a tedy ČNB nevidí žádný důvod v porušení povinností, jejichž dodržování kontroluje. Nechápu důvod tomuto vyhýbání se odpovědi. Pokud to není nějakým vlivem PPF /Air banky, tak se asi bojí projevit názor. Nejlepší strategií pro úředníka je raději nerozhodovat, kdyby to rozhodnutí někdo napadl.

    Poslal jsem odpověď, že chci podle Zákona o svobodném přístupu k informacím všechny podklady a komunikaci s Air bankou, co k tomuto mají. Dále že v jejich odpovědi vyjádření není žádné vyjádření ke klamavé reklamě. Předchozí odpovědi posílali v řádech týdnů, takže odpověď nečekám příliš brzy.

"Banka má ve svých obchodních podmínkách (dále jen „OP“) postup při změně úrokových sazeb upravený následujícím způsobem: „Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořícím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb.“ (viz odkaz: https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/obchodni-podminky/Contents/0/E90B0B0E4A055F23B9EDA502837EFBD8/resource.pdf).

Výše uvedený postup Banky byl v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku (dále jen „Zákon“), kde je v § 94 odst. 5 uvedeno: „Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 82 písm.i.“ Dále je v § 82, písm. i uvedeno: „Uživateli musí být v souladu s § 80 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě: údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 94 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.“

Šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Banky v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení. ČNB Vám podává výše uvedené vysvětlení a považuje tímto přípisem Vaše podání za vyřízené."


 3-2017

  ČNB poslala odpověď, že podle zvláštních právních předpisů je vázána mlčenlivostí a žádné informace nepošle, nebylo podpořeno žádným odkazem na příslušný paragraf zákona. Dále že nejsou kompetentní k posouzení klamavé reklamy.

   Poslal jsem odpověď, že podle Zákona o bankách mají klamavou reklamu prošetřovat a poslal konkrétní čísla paragrafů. Také musí poskytované informace sdělovat tak, aby nešla identifikovat konkrétní banka nebo konkrétní zaměstnanci, takže mailovou komunikaci s Air bankou by měli poslat. Dále mají povinnost poskytnout informace, které při dozorové činnosti vznikly jejich činností. Teoreticky měli klamavou reklamu posoudit ve formě nějaké studie a tu mi musí poslat.

"není zde ve vztahu ke klamavé reklamě ČNB příslušným orgánem, nelze proto shledat jako pochybení, pokud se v této věci k Vašemu podání nevyjádřila. V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání."


  4-2017

  ČNB v odpovědi tvrdí, že žádná analýza nevznikla, vše řešili bez písemných podkladů, osoba zodpovědná za posouzení se prostě jen zamyslela a řekla: „Toto není klamavá reklama.“ Žádná složitá analýza nebyla potřeba a proto mi nemá co poslat.

    "Ve světle výše uvedeného proto k požadavku na „analýzu vašeho podnětu o klamavé reklamě“ sdělujeme, že takový dokument neexistuje a ani existovat nemusí. Závěry šetření jsou výsledkem volní analytické úvahy, jejíž závěr byl uvedený v reakci na Váš podnět."

  ČNB dále odmítla poslat kopii komunikace s Air bankou, protože nahlížení do spisu není dovoleno. 

„S tím pak souvisí i ustanovení § 45 odst. 1 věty druhé zákona o ČNB stanovící, že „Nahlížení do spisu vedeného při výkonu dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vyloučeno.“. Na základě citovaného ustanovení je vyloučeno nahlížení kohokoliv do spisu vedeného ze strany ČNB při výkonu dohledu, ať již v režimu kontrolního řádu, správního řádu (kterým se výkon kontroly podpůrně řídí) nebo zákona o svobodném přístupu k informacím.“ 

 Poslal jsem odpověď, že podle Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 odstavci  (8) je jasně řečeno, že dohled nad většinou definovaných praktik vykonává Česká národní banka. Dále že podle 21/1992 Sb. Zákon o bankách, § 25a (1) se u bankovního dohledu dodržuje mlčenlivost, ale třetím osobám lze poskytovat pouze informace v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Takže bych měl dostat kopie mailů bez jmen osob.


5-6-2017

ČNB stále hledá výmluvy. Odvolává na to, že dohled nad reklamami v televizi provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle 7§ zákona o regulaci reklamy. Dále, že reklama na TOP3 garanci je veřejný příslib podle nového OZ a tím jde o soukromé právo, které řeší soud. Kopie mailů komunikace s Air bankou odmítla poslat s odvoláním na jiné paragrafy, které naopak přikazují mlčenlivost při dohledu.

„V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. …

ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud."Kopie mailů už nebudu vyžadovat, nejsou tak důležité. Můj argument o Zákoně o ochraně spotřebitele, kde je jasně řečeno, že klamavou reklamu řeší ČNB, ignorovali. Poslal jsem nový podnět, kde se odvolávám na ignorování tohoto argumentu. Navíc je v zákoně o regulaci reklamy v následujícím paragrafu §7b řečeno, že posuzování reklam, zda jsou klamavou obchodní praktikou nebo ne, probíhá podle Zákona o ochraně spotřebitele, tento paragraf ve zdůvodnění neuváděli, jakoby nebyl. Tedy reklamu podle 7§ dozoruje RRTV kromě klamavé reklamy, ta je podle 7§b definována v Zákoně o ochraně spotřebitele. Dále jsem se dotazoval, co se stalo s podnětem z ČOI, který jim přeposlali. Ještě jsem psal, že veřejný příslib se týká jiných záležitostí, viz např. popis na Wikipedii.

8-2017

     Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. Moje argumenty, že jiný paragraf určuje ČNB pro řešení klamavých praktik, nebo že v úplně první odpovědi bylo napsáno, že ČNB řeší klamavou reklamu, úplně ignorovali. Dále je zajímavé, že všechny předchozí odpovědi byly vždy podepsané osobou z odboru, která odpověď vyřizovala. Zde tvrdí, že odpovědi standardně posílá odbor komunikace. Asi proto, že jsem se odvolával na první dopis, kde je uváděno, že ČNB  řeší nekalé obchodní praktiky, a podepsána je ředitelka odboru ochrany spotřebitele. Takový argument se špatně vyvrací, kdo je kompetentnější než ředitelka tohoto odboru? Když tam bude obecně tiskový odbor, tak to má slabší argumentační sílu.

     V odpovědi jsem kladl důraz na reklamu šířenou na Internetu (video na Youtube), aby nemohli použít argument s Radou pro reklamu. Podle Zákona o svobodném přístupu k informacím jsem se zeptal, zda přijali podnět od ČOI a jako ho prošetřili.

9-2017

     Zkusil jsem eskalaci přes guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. V odpovědi je vysvětlována vysvětlována právnická klička, proč reklamu šířenou v televizi řeší RRTV a ne ČNB, což je moje chápání zákona o reklamě já. ČNB se dále domnívá, že obezřetný spotřebitel měl prozkoumat obchodní podmínky, zda je v nich zakotven slib úroků z reklamy. Dále mi radí, že se můžu obrátit na soud. V podání jsem totiž použil pojem "klamavá reklama", který používá Občanský zákoník. Ten přenáší dozor nad jejím porušením na občana. Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o "klamavém konání" a jako dozor určuje ČNB. V dalších podáních musím důsledně používat "klamavé konání", aby se nemohli vymlouvat, že se mám obrátit na RRTV.

10-2017

     Odmítli odpovědět, údajně moje podání neobsahuje nové skutečnosti. Použil jsem znovu kromě běžného podání i eskalaci na Jiřího Rusnoka.

12-2017

     Odpověděli, že Obchodní podmínky dovolují změnu úroků a stačí ji oznámit den předem. Obezřetný spotřebitel si ověřuje sliby z reklamy v obchodních podmínkách. Nevadí ani, že slib „doživotní“ TOP3 garance byl v tiskové zprávě. Nebo že princip TOP3 garance byl popsán v Přehledu úrokových sazeb, což je dokument, kde Air banka definuje výši úroků. Upozornil jsem na porušení dvou kodexů chování, to ale ČNB nestačí. Musím dokázat, že toto porušení kodexu vedlo zákazníka k rozhodnutí, které by jinak neučinil.
   

Air banka a ČNB argumentují, že reklama v televizi probíhala jen 3 měsíce v roce 2012. Služba http://web.archive.org uchovává kopie některých stránek, ještě verze z dubna 2016 ukazuje, že spořicí účet byl propagován s TOP3 garancí a slovem "vždy". Můžete se sami podívat na https://web.archive.org/web/20160316115100/https://www.airbank.cz/cs/sporici-ucet/proc-sporici-ucet. Nebo si porovnejte Přehled úrokových sazeb přímo ze stránek Air banky - platný od 15.5.2016 a tento platný od 1.7.2016. Pro jistotu jsem uložil kopie - 15.5.2016, 1.7.2016.
    

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.